foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PREDAJNICI I PRIJEMNICI

1. Šta su električni filtri?

2. Na slici je blok šema?

entry test sl 21

3. Sklop na slici je?

entry test sl 24

4. Prenos nepokretne slike na amaterskim frekventnim područjima označavamo: ?

a) RTTY,

b) ATV,

c) SSTV,

d) PSK 31.

5. Kod prijemnika se pojačalo visokih frekvencija (RF pojačanje) nalazi:

[option 1/] a) na ulazu prijemnika,

[option 2/] b) na izlazu prijemnika,

[option 3/] c) iza 1. miksera,

[option 4/] d) iza 2. miksera.

6. Sklop na slici je:

entry test sl 22

[option 1/] a) Mrežni ispravljač,

[option 2/] b) FM diskriminator,

[option 3/] c) Najjednostavniji AM prijemnik,

[option 4/] d) stabilizator napona.

7. Sklop na slici je?

entry test sl 23[option 1/] a) Blok šema prijenika s direktnom konverzijom

[option 2/] b) Blok šema prijemnika superheterodinskog prijemnika

[option 3/] c) Blok šema FM predajnika

[option 4/] d) Blok šema SSB predajnika

8. Koja je uloga stepena za odvajanje u radio-predajniku ?

a) Smanjenje uticaja smetnji od električnih uređaja

b) Smanjenje uticaja izlaznog stepena na stabilnost rada oscilatora

c) Smanjenje temperature izlaznog stepena

d) Mogućnost priključenja više predajnih antena

9. Donji bočni pojas kod SSB modulacije označavamo: ?10. Nosilac frekventno modulišemo. Šta mijenjamo pri postupku modulacije?11. Sta je radio stanica (u skladu s ITU Radio Regulations)?

a) Radio stanica je radio predajnik i radio prijemnik, ugradjeni u zajedničko kućište.

b) Radio stanica je jedan ili više predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujuci i dodatne uredjaje, koji su potrebni na jednom mjestu za obavljanje službe radio-komunikacija. radiokomunikacijske službe.

c) Radio stanica je stručno ime za predajnik.

d) Radio stanica je oznaka, koja se nalazi, na skali radio prijemnika.

12. Koja je uloga ispravljačkog filtra u ispravljaču?

13. Šta je radio predajnik?

a) To je uređaj koji iz radiofrekventnog signala izdvaja informaciju,

b) To je uređaj pomoću kojeg primamo informacije,

c) To je dio radio-stanice koji proizvodi visokofrekventne signale i u vidu informacije pojačava ih i preko antene zrači do radio- prijemnika. (druge radio stanice),

d) To je uređaj koji se gotovo nikad ne upotrebljava.

14. Frekvetna modulaciju se označava sa:?

a) RTTY,

b) LSB,

c) FM,

d) FSK.

15. Kolika je vrijednost impendance na antenskom priključku radioamaterskog predajnika?

a) 240 Ohm,

b) 300 Ohm,

c) 75 Ohm,

 d) 50 Ohm,

Previous Next
User Details