foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PREDAJNICI I PRIJEMNICI

1. Na slici je blok šema?

entry test sl 21

2. Nosilac frekventno modulišemo. Šta mijenjamo pri postupku modulacije?3. Donji bočni pojas kod SSB modulacije označavamo: ?4. Nemodulisana telegrafija se označava sa?

a) FM,

b) RTTY,

c) SSB,

d) CW.

5. Sklop na slici je?

entry test sl 24

6. Sklop na slici je?

entry test sl 23[option 1/] a) Blok šema prijenika s direktnom konverzijom

[option 2/] b) Blok šema prijemnika superheterodinskog prijemnika

[option 3/] c) Blok šema FM predajnika

[option 4/] d) Blok šema SSB predajnika

7. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKT područjima ?

8. Prenos nepokretne slike na amaterskim frekventnim područjima označavamo: ?

a) RTTY,

b) ATV,

c) SSTV,

d) PSK 31.

9. Koja je uloga izlaznog stepena predajnika

a) Oslabiti signal do zahtijevanog nivoa,

b) omogućiti što veći uticaj sledećeg stepena na oscilator,

c) pojačati izlazni signal do zahtijevanog nivoa ,

d) demodulisati amplitudno modulisani signal.

10. Koja je uloga ispravljačkog filtra u ispravljaču?

11. Šta je radio predajnik?

a) To je uređaj koji iz radiofrekventnog signala izdvaja informaciju,

b) To je uređaj pomoću kojeg primamo informacije,

c) To je dio radio-stanice koji proizvodi visokofrekventne signale i u vidu informacije pojačava ih i preko antene zrači do radio- prijemnika. (druge radio stanice),

d) To je uređaj koji se gotovo nikad ne upotrebljava.

12. Kolika je vrijednost impendance na antenskom priključku radioamaterskog predajnika?

a) 240 Ohm,

b) 300 Ohm,

c) 75 Ohm,

 d) 50 Ohm,

13. Na slici je prikazana blok šema?

entry test sl 20

14. Šta su električni filtri?

15. Sta je radio stanica (u skladu s ITU Radio Regulations)?

a) Radio stanica je radio predajnik i radio prijemnik, ugradjeni u zajedničko kućište.

b) Radio stanica je jedan ili više predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujuci i dodatne uredjaje, koji su potrebni na jednom mjestu za obavljanje službe radio-komunikacija. radiokomunikacijske službe.

c) Radio stanica je stručno ime za predajnik.

d) Radio stanica je oznaka, koja se nalazi, na skali radio prijemnika.

Previous Next
User Details