foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PREDAJNICI I PRIJEMNICI

1. Na slici je blok šema?

entry test sl 21

2. Šta su električni filtri?

3. Koja je uloga stepena za odvajanje u radio-predajniku ?

a) Smanjenje uticaja smetnji od električnih uređaja

b) Smanjenje uticaja izlaznog stepena na stabilnost rada oscilatora

c) Smanjenje temperature izlaznog stepena

d) Mogućnost priključenja više predajnih antena

4. Donji bočni pojas kod SSB modulacije označavamo: ?5. Koja je uloga ispravljačkog filtra u ispravljaču?

6. Sklop na slici je:

entry test sl 22

[option 1/] a) Mrežni ispravljač,

[option 2/] b) FM diskriminator,

[option 3/] c) Najjednostavniji AM prijemnik,

[option 4/] d) stabilizator napona.

7. Nosilac frekventno modulišemo. Šta mijenjamo pri postupku modulacije?8. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKT područjima ?

9. Sklop na slici je?

entry test sl 23[option 1/] a) Blok šema prijenika s direktnom konverzijom

[option 2/] b) Blok šema prijemnika superheterodinskog prijemnika

[option 3/] c) Blok šema FM predajnika

[option 4/] d) Blok šema SSB predajnika

10. Kod prijemnika se pojačalo visokih frekvencija (RF pojačanje) nalazi:

[option 1/] a) na ulazu prijemnika,

[option 2/] b) na izlazu prijemnika,

[option 3/] c) iza 1. miksera,

[option 4/] d) iza 2. miksera.

11. Koja vrsta modulacije nije digitlna vrsta modulacije?12. Šta je radio predajnik?

a) To je uređaj koji iz radiofrekventnog signala izdvaja informaciju,

b) To je uređaj pomoću kojeg primamo informacije,

c) To je dio radio-stanice koji proizvodi visokofrekventne signale i u vidu informacije pojačava ih i preko antene zrači do radio- prijemnika. (druge radio stanice),

d) To je uređaj koji se gotovo nikad ne upotrebljava.

13. Sklop na slici je?

entry test sl 24

14. Frekvetna modulaciju se označava sa:?

a) RTTY,

b) LSB,

c) FM,

d) FSK.

15. Šta su električni oscilatori?

a) To su izvori naizmenične struje ili napona određene frekvencije.

b) To su izvori jednosmernih struja ili napona.

c) To su sklopovi za pretvaranje frekvencije u napon.

d) To su stabilizatori jednosmernih napona.

Previous Next
User Details