foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PROPAGACIJE

1. Koji je međusobni odnos u vezi broja sunčevih pjega i jačine zračenja sunca?2. Najveća gustoća elektrona u sloju E jonosfere nalazi se na visini od približno3. Koji su glavni slojevi jonosfere?4. Što predstavlja D sloj za radiotalase MF, HF, VHF i UHF frekvencija?5. Da li se UKT (VHF) talasi u normalnim uslovima odbijaju od jonosfere?6. Komunikacije preko komunikacijskih satelita i one sa svemirskim letjelicama mogu se održavati u dijelu spektra:7. Posebno snažna solarna aktivnost događa se periodički:8. Koji je od navedenih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?9. Koji je od navedenih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?10. Kako nazivamo pojavu, kada u E sloju nastane područje sa velikom koncentracijom elektrona?11. O koga zavisi emisije velike količine UV i rendgenskih zračenja?12. Najvišu frekvenciju talasa koja pod pravim uglom dođe do jonosfere i od nje se odbije zovemo:13. Da li aktivnost sunca utiče na prostiranje kratkih talasa?14. Da li jonosfera u normalnim prilikama odbija UKT talase?15. Koje područje jonosfere ima najvažniju ulogu u HF komunikacijama na velike udaljenosti?Previous Next
User Details