foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PROPAGACIJE

1. Posebno snažna solarna aktivnost događa se periodički:2. Koje područje jonosfere ima najvažniju ulogu u HF komunikacijama na velike udaljenosti?3. Što predstavlja D sloj za radiotalase MF, HF, VHF i UHF frekvencija?4. Komunikacije preko komunikacijskih satelita i one sa svemirskim letjelicama mogu se održavati u dijelu spektra:5. Koji je od navedenih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?6. Pojavu, kad se talas prelama, raspršuje na ivicama prepreka zove se:7. Kod prostiranja talasa susrećemo se pojavom mrtve zone. Šta je mrtva zona?8. Da li aktivnost sunca utiče na prostiranje kratkih talasa?9. Koji je međusobni odnos u vezi broja sunčevih pjega i jačine zračenja sunca?10. Kako označavamo najvišu frekvenciju talasa, koja se odbila od jonosfere, pri čemu je upadni ugao manji od 90°?11. Kako se zove talas koji se prostire po površini zemlje?12. Najvišu frekvenciju talasa koja pod pravim uglom dođe do jonosfere i od nje se odbije zovemo:13. Da li se UKT (VHF) talasi u normalnim uslovima odbijaju od jonosfere?14. O koga zavisi emisije velike količine UV i rendgenskih zračenja?15. Koji su glavni slojevi jonosfere?Previous Next
User Details