foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

ANTENE I SISTEMI

1. Koji od navedenih materijala je  najpogodniji  za gradnju YAGI antena za UKT bandove:

2. Koji od navedenih koaksijalnih konektora nemaju primjenu u amaterskoj praksi:

3. Antenska kutija je dio opreme u PPS-u koja služi da:

4. Helikoida ili spiralna antena ( tkz. pendrek) koja se koristi na vhf opsezima na ručnim radio stanicama ima pojačanje:

5. Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zračenja?

entry test sl 25

6. Kojom polarizacijom antene rade repetitori?

7. Kod Yagi antena direktor nazivamo onaj element koji je:

8. Kakvo opterećenje predstavlja antena u rezonanciji?

9. Kako utiče visina antene na mogućnot uspostavljanja dalekih (DX) veza?

10. Od čega je zavisno iskorišćenje antene?

11. Prilagođenje antene na predajnik mjerimo:

12. Koji je antenski vod na slici?

entry test sl 29

13. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

entry test sl 27

14. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

15. Porede YAGI antena u kategoriju usmjerenih antena po dijagramu zračenja spada:

Previous Next
User Details