foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

ANTENE I SISTEMI

1. Koji je antenski vod na slici?

entry test sl 28

2. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

entry test sl 27

3. Helikoida ili spiralna antena ( tkz. pendrek) koja se koristi na vhf opsezima na ručnim radio stanicama ima pojačanje:

4. Glavni zadatak koaksijalnog kabla je:

5. Prilagođenje antene na predajnik mjerimo:

6. Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zračenja?

entry test sl 26

7. Dimenzije antena su proporcionalno zavisne od:

8. Kojom polarizacijom antene rade repetitori?

9. Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zračenja?

entry test sl 25

10. Koji od navedenih materijala je  najpogodniji  za gradnju YAGI antena za UKT bandove:

11. Kod Yagi antena direktor nazivamo onaj element koji je:

12. Antenska kutija je dio opreme u PPS-u koja služi da:

13. SWR metar upotrebljavamo za provjeru:

14. Kako utiče visina antene na mogućnot uspostavljanja dalekih (DX) veza?

15. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

Previous Next
User Details