foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

MJERE ZAŠTITE

1. U praksi se često dešava, posebno kod žičanih antena, da je jedan ili više zračećih elemenata antene veoma nisko postavljen u odnosu na zemlju. Da li takvu antenu, njene dijelove, treba osigurati od mogućnosti nenamjernog dodira drugih lica?

2. Koji nivo niskofrekventnog napona se smatra opasnim?

3. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:

4. Koja elektronska kompnenta može izazvati strujni udar iako je uređaj uredno isključen sa elektro mreže:

5. Ljeti možemo popravljati naše uređaje kad su pod naponom uz uslov da:

6. Kada naterenu koristimo napajanje iz agregat-generatora da li je potrebno uzemljiti taj agregat?

[option1/] a) nije, ako je oprema uzemljena

[option2/] b) potrebno je izvršiti uzemljenje agregata

[option3/] c) propisi nisu regulisali ovaj slučaj pa se ostavlja na volju rukovaocu agregata

[option4/] d) samo ako se pojave RF struje koje ometaju rad samog agregata

7. O čemu zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetskog polja na ljudski organizam ?

8. Kod postavljanja antene moramo voditi računa o minimalnoj udaljenosti između antene i prostora gdje borave ljudi. Kolika je prema zakonu dozvoljena najmanja udaljenost?

9. Istraživanja idirektnih i indirektnih djelovanja RF polja na ljudski organizam rezultiotalasa su međunarodnim preporukama u obliku „osnovnih ograničenja“ koja se

10. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:

11. Pravilno uzemljenje se izvodi na sledeći način:

12. Tokom jakih atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sledeće:

Previous Next
User Details