foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

FREKVENTNI OPSEZI

1. Opseg 50MHz pripada:

2. Da li je na frekventnim opsezima, namenjenim radio-amaterima, dozvoljen rad i drugim službama?

3. Koji od navedenih opsega nazivamo "MAGIČNIM OPSEGOM"

4. Koji od navedenih opsega (bandova) ne spda u kratke talase (HF):

5. Koji od navedenih frekventnih opsega radio-amateri u BiH ne smiju koristiti?

6. Operator koji posjeduje ENTRY klasu može da radi na ferekvencijama ispod 30 MHz:

7. Na kojoj od navedenih frekvencija se koristi  SSB sa LSB modulacijom:

8. Koji od navedenih frekventnih opsega radio-amateri u BiH ne smeju koristiti?

9. Oznaka DMR u mobilnim amaterskim komunikacijama označava:

10. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade s svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY kategorije u BiH?

11. Na amaterskim VHF repetitorima predajnik repetitora radi na:

12. Frekvencija 145.675 / 145.075 namijenjena je za rad?

13. Koji frekventni opseg nije namijenjen radioamaterima?

Previous Next
User Details