^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


E73DPR & E7TT

CW --- SSB --- RTTY --- PSK

HF --- VHF --- UHF

DX --- CONTEST

RADIO KLUB "TREBINJE" - Trebinje

 
elinterface
 
Ukratko da opišemo interfejs koji već godinama uspješno koristimo na EL repetitorskom linku YU4DPR-R, sada E79VTB-R. U pitanju je uproštena šema interfejsa od Mija S51KQ i pokazala se veoma pogodnom kako za upotrebu na Echo-linku, tako i na drugim DIGI vrstama rada na KT.

Register to read more...

 

Stabilisani ispravljač sa LM723 i regulacijom napona 0-30V i struje o-3A
 
Ovaj ispravljač je namjenjen srednje i naprednim konstruktorima. Kao što se sa šeme može vidjeti srce ovog ispravljača čini popularni stabilizator IC LM723. Druga šema predstavlja mikrokontrolerski indikator napona i struje, koji se može koristiti i za druge aplikacije!
Sam ispravljač je naptravljen u više primjeraka za potrebe članova Radio kluba "Trebinje" i pokazao se veoma pouzdan u radu.
Autor ovog projekt je Silvo Straser iz Slovenije. Kompletan projekat možete u PDF verziji preuzeti ovdje ili u Downloads sekciji sajta.

Napomena:
Mikrokontoler PIC16C71 je neophodno napuniti odgovarajućim softverom koji se nalazi u pdf dokumentu ili možete direktno preuzeti spreman HEX fajl, koji je spreman za punjenje u mikrokontroler. Preuzmi hex fajl.

PS lm723
Šema ispravljača sa LM723 i regulacijom napona 0-30V i struje 0-3A

Register to read more...

Autori: Zoran Aleksić, YU4DP & Saša Tošić ,dipl. el. inž.

 

picdtmf3

Radeći mnogo godina na izgradnji i održavanju amaterskih repetitora više puta mi se ukazala potreba da repetitor privremeno ugasim, "zavrnem " skvelč, uključim drugu antenu, smanjim snagu tx-a, itd... Sredinom 90-tih godina dočepao sam se jednog jednokanalnog on-off dtmf modula ( sa ic MT8870, CD4028 i LS7220) koji sam ugradio u repetitor R2 na Leotaru i koji je pomoću koda od četiri DTMF cifre uključivao i isključivao repetitor prema potrebi. Kasnije se ispostavilo da to nije dovoljno komotno , jer je postojala potreba upravljanja sa više parametara repetitora.

Register to read more...

Autor: Zoran Aleksić YU4DP

rptisdid1

Govorni identifikator za amaterske repetitore sa memorijom govora ISD1416P, prema ovom projektu, je napravljena u preko dvadeset primjeraka i nalazi se na u upotrebi na amaterskim repetitorima u Republici Srpskoj, Srbiji, C.Gori i Hrvatskoj. Uređaj je primjenjiv kako na repetitore u samogradnji, tako i na fabričke repetitore. Praktično, isproban je u praksi na repetitorima Motorola R100, VHF Engineering RPT-144, Elting 2000, Storno CQF/612, Motorola MSF-5000 i  samogradnji od dvije stanice. Uređaj je opremljen memorijom govora do 16 (20) sekundi u koju se usnimava govorna poruka, tajmerom bokade poruke u intervalu 5-20 min., tajmerom za zadršku predaje na repetitoru, tako da nije potrebna druga COR grupa.

Detaljnije o ovom uređaju možete pročitati ovdje ili u sekciji DOWNLOAD->RADIO-TEHNIKA u pdf dokumentu.

 

Laboratorijski ispravljač sa LM317 i regulacijom napona 1.3-30V i struje 0-5A

 

LAB
Šema sa kratkim objašnjenjem na ruskom jeziku

Register to read more...