LPF KT 7p


7 polni LPF (niskopropusni) filter 1.8-30MHz dizajniran sa standardnim vrijednostima dugmastih kondezatora 100pF i 200pF /3-5kV, predviđen za linearna pojačala.

Dizajn: Ljupiša Popa, YU7EF