srrsrpt2012v1

Za više informacija   izaberite  repetitor na mapi i kliknite.
Trenutno obrađeni repetitori : R2 Leotar, R5 Kmur, R2 Žep  i R0 Trebinje.
Obrada ostalih repetitora u toku.