foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:2. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:3. Šta znači PEP oznaka?4. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:5. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:6. Šta je VFO?7. Električni potencijal se mjeri jedinicom:8. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?9. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:10. Kako se naziva jedinica za induktivnost?11. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?12. Šta je radio predajnik?13. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?14. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?15. Jedinica za induktivnost je:16. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?17. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?18. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?19. Koja je od navedenih materija izolator?20. Predajne i prijemne karakteristike jedne antene su:21. Šta je SSB filter?22. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?23. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?24. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:25. Kojim slovom označavamo električnu struju?26. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 227. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:28. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?29. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:30. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:31. Refleksija 0 znači:32. Jedinica za mjerenje frekvencije je:33. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?34. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?35. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:36. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:37. Jedinica za kapacitet je:38. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:

b) uvijek je dozvoljeno,

39. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:40. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?41. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?42. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
43. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 944. Prijemnik ima dobru osjetljivost:45. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:46. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:47. Koju ulogu ima transformator u napajanju?48. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?49. Da li Sunčeva aktivnost utiče na širenje kratkih talasa?50. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:Previous Next