foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?2. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:3. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:4. Atomsko jezgro čine:5. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?6. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:7. Koja je bitna karakteristika zvučnika?8. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:9. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?10. Princip rada transformatora se zasniva na:11. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?12. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?13. Šta prikazuje slika?
slika a4q6414. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?15. Selektivnost prijemnika je dobra:16. Kojim se slovom označava električni napon?17. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?18. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
19. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:20. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?21. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?22. Kojim slovom označavamo električnu struju?23. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?24. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?25. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?26. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?27. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?28. Kako se naziva jedinica za induktivnost?29. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?30. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?31. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:32. Električna struja nastaje pod uticajem:33. Šta je radio predajnik?34. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:35. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:36. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?37. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:38. Šta predstavlja simbol?
entry test sl 739. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?40. Električni dipol je:41. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 942. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?43. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:44. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?45. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:46. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 247. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 548. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:49. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:50. Međusobno povezani atomi nazivaju se:Previous Next