foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:2. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?3. Jedinica za induktivnost je:4. Od čega zavisi efikasnost antene?5. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:6. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?7. Kojim se slovom označava električni napon?8. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?9. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?10. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?11. Jedinica za kapacitet je:12. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?13. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:14. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?15. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:16. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:17. Šta je SSB filter?18. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:19. Šta prikazuje slika?
slika a4q6420. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?21. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?22. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:23. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?24. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?25. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?26. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?27. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:28. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?29. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?30. RF stepeni u kojima se stvaraju harmonici moraju biti:31. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?32. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?33. Mjerna jedinica [W] označava električnu:34. Koja je bitna karakteristika zvučnika?35. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:36. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?37. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:38. Šta predstavlja simbol?
entry test sl 739. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?40. Koja je od navedenih materija izolator?41. U svrhu prijema radio signala antena:42. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:43. Refleksija 0 znači:44. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?45. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:46. Prijemnik ima dobru osjetljivost:47. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:48. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?49. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?50. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?Previous Next