foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?2. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:3. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:4. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:5. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 56. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:7. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?8. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:9. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?10. Da li Sunčeva aktivnost utiče na širenje kratkih talasa?11. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:12. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 213. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?14. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:15. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:16. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?17. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:18. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?19. Šta je SSB filter?20. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:21. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?22. Koja je od navedenih materija provodnik?23. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?24. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?25. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?26. Kojim se slovom označava električni napon?27. 46. Šta su električni filteri?28. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?29. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?30. Koja je funkcija detektora?31. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?32. Na slici je prikazan prijemnik sa direktnim miješanjem. Koji je stepen na blok šemi označen upitnikom?
slika a4q6533. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?34. RF stepeni u kojima se stvaraju harmonici moraju biti:35. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:36. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?37. VHF se obično širi kao:38. Šta je to vještačka antena?39. Atomsko jezgro čine:40. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:41. Jedinica za induktivnost je:42. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:43. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?44. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
45. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:46. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?47. Od čega zavisi efikasnost antene?48. Jedinica za kapacitet je:49. Za metale je karakteristično da:50. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:Previous Next