foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 29 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?2. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:3. Skraćenica RST znači:4. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?5. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?6. Šta su telekomunikacije?7. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:8. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri NOVICE klase u BiH?
9. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?10. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?11. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?12. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?13. Šta je HAM SPIRIT?14. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?15. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?16. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?17. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?18. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:19. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:20. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?User Details