foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 29 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?2. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?3. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:4. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?5. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?6. Šta je HAM SPIRIT?7. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?8. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:9. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?10. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?11. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:12. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?13. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:14. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:15. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?16. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?17. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?18. Skraćenica RX znači:19. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?20. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?User Details