foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 29 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:2. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?3. Skraćenica RST znači:4. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:5. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:6. Skraćenica RX znači:7. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:8. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?9. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?10. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?11. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?12. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?13. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?14. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:15. Šta je IARU?16. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?17. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?18. Šta je HAM SPIRIT?19. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?20. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri NOVICE klase u BiH?
User Details