foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 29 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri NOVICE klase u BiH?
2. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:3. Šta su telekomunikacije?4. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?5. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:6. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:7. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?8. Skraćenica RST znači:9. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?10. Šta je HAM SPIRIT?11. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?12. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?13. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?14. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?15. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?16. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?17. Šta je IARU?18. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:19. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?20. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:User Details