foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

        SADRŽAJ OBAVEZNOG DIJELA ISPITNOG PROGRAMA ZA NOVICE KLASU

          A) TEHNIČKI SADRŽAJ

 • 1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETNA I RADIOTEORIJA
  - Provodnost
  - Izvori elektriciteta
  - Radiotalasi
  - Audio i digitalni signali
  - Modulirani signali
  - Snaga

 • 2. KOMPONENTE
  - Otpornik
  - Kondenzator
  - Kalem
  - Primjena i upotreba transformatora
  - Dioda, tranzistor, ostalo
  - Podešavanje kola

 • 3. ELEKTRIČNA KOLA
  - Filteri, pojačivači i ostala kola

 • 4. PRIJEMNICI
  - Vrste
  - Blok-dijagrami
  - Operacija i funkcija

 • 5. PREDAJNICI
  - Blok-dijagrami
  - Operacija i funkcija
  - Karakteristike predajnika

 • 6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI
  - Vrste antena
  - Napajanje
  - Prilagođenje

 • 7. PROPAGACIJA
  - Vrste propagacija
  - Zavisnost propagacije od frekvencije

 • 8. MJERENJA
  - Način mjerenja
  - Mjerni instrumenti

 • 9. SMETNJE I OTPORNOST NA SMETNJE
  - Smetnje na elektronskoj opremi
  - Uzrok smetnji na elektronskoj opremi
  - Mjere zaštite od smetnji

 • 10. MJERE ZAŠTITE
  - Mjere fizičke zaštite od smetnji
  - Mjere zaštite od rizika za zdravlje i život (strujni udar, grom, požar i sl.)

          B) NACIONALNA I MEĐUNARODNA OPERATIVNA PRAVILA I PROCEDURE

 • 1. RADIOAMATERSKI SAOBRAĆAJ
  - Fonetsko predstavljanje domaće i engleske abecede
  - Q-kod
  - Operativne skraćenice
  - Međunarodne oznake za nesreće, saobraćaj u slučaju opasnosti i prirodnih katastrofa
  - Pozivni znaci
  - Frekvencijski opsezi,
  - IARU podjela opsega
  - Društvena odgovornost

         C) NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROPISI U VEZI SA RADIOAMATERSKOM SLUŽBOM

 • 1. OBAVEZUJUĆI PROPISI
  - Radiopropisi ITU Propisi CEPT
  - Zakonski i podzakonski akti i uslovi dozvole u BiH