foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?2. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:3. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?4. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?5. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:6. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?7. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?8. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:9. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?10. Jedinica za mjerenje frekvencije je:11. Električni potencijal se mjeri jedinicom:12. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?13. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?14. Mjerna jedinica [W] označava električnu:15. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?16. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:17. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?18. VHF se obično širi kao:19. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?20. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:21. Sa Vatmetrom se mjeri:22. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?23. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?24. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?25. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?26. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:27. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?28. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:29. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
30. Šta je radio predajnik?Previous Next