foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Koja je bitna karakteristika zvučnika?2. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:3. VHF se obično širi kao:4. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?5. Atomsko jezgro čine:6. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:7. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:8. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:9. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?10. Jedinica za kapacitet je:11. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?12. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:13. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:14. Jedinica za mjerenje frekvencije je:15. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:16. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?17. Kako se naziva jedinica za induktivnost?18. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:19. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:20. Jedinica za induktivnost je:21. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:22. Šta je radio predajnik?23. Kojim slovom označavamo električnu struju?24. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:25. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:26. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?27. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?28. Kojim se slovom označava električni napon?29. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:30. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?Previous Next