foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?2. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?3. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?4. Koja je bitna karakteristika zvučnika?5. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?6. VHF se obično širi kao:7. Jedinica za mjerenje frekvencije je:8. Mjerna jedinica [W] označava električnu:9. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?10. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:11. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:12. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?13. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:14. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?15. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:16. Šta je električna struja?17. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?18. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?19. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:20. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:21. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:22. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:23. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:24. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?25. Jedinica za induktivnost je:26. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?27. Sa Vatmetrom se mjeri:28. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?29. Kojim slovom označavamo električnu struju?30. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:Previous Next