foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?2. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?3. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?4. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?5. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:6. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?7. Mjerna jedinica [W] označava električnu:8. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:9. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?10. Koja je od navedenih materija provodnik?11. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?12. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?13. Sa Vatmetrom se mjeri:14. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?15. VHF se obično širi kao:16. Električni potencijal se mjeri jedinicom:17. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:18. Kako se naziva jedinica za induktivnost?19. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?20. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:21. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?22. U svrhu prijema radio signala antena:23. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?24. Atomsko jezgro čine:25. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:26. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:27. Šta je električna struja?28. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:29. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?30. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?Previous Next