foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?2. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:3. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?4. Kojim slovom označavamo električnu struju?5. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:6. Jedinica za kapacitet je:7. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?8. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:9. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?10. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:11. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?12. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:13. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?14. Jedinica za električnu snagu je:15. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?16. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?17. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:18. Koja je bitna karakteristika zvučnika?19. Koja je od navedenih materija provodnik?20. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:21. Kojim se slovom označava električni napon?22. Šta je električna struja?23. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:24. Mjerna jedinica [W] označava električnu:25. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?26. Električni potencijal se mjeri jedinicom:27. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:28. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?29. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?30. Međusobno povezani atomi nazivaju se:Previous Next