foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Jedinica za kapacitet je:2. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?3. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?4. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?5. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:6. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?7. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?8. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:9. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:10. Međusobno povezani atomi nazivaju se:11. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?12. Sa Vatmetrom se mjeri:13. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?14. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?15. Kojim slovom označavamo električnu struju?16. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:17. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?18. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?19. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?20. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:21. Mjerna jedinica [W] označava električnu:22. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?23. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?24. VHF se obično širi kao:25. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:26. Koja je od navedenih materija provodnik?27. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?28. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:29. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:30. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?Previous Next