foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:2. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?3. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?4. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:5. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:6. Jedinica za induktivnost je:7. Jedinica za mjerenje frekvencije je:8. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:9. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?10. Šta je radio predajnik?11. Koja je bitna karakteristika zvučnika?12. U svrhu prijema radio signala antena:13. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?14. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?15. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?16. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:17. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:18. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:19. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:20. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:21. Kako se naziva jedinica za induktivnost?22. VHF se obično širi kao:23. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:24. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?25. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?26. Koja je od navedenih materija provodnik?27. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:28. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?29. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:30. Električni potencijal se mjeri jedinicom:Previous Next