foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:2. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:3. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?4. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:5. Jedinica za kapacitet je:6. Koja je od navedenih materija provodnik?7. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?8. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:9. VHF se obično širi kao:10. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?11. Jedinica za mjerenje frekvencije je:12. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?13. Jedinica za električnu snagu je:14. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?15. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:16. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?17. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?18. Mjerna jedinica [W] označava električnu:19. Jedinica za induktivnost je:20. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?21. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:22. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?23. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:24. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:25. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?26. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?27. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?28. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:29. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?30. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?Previous Next