foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. U svrhu prijema radio signala antena:2. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:3. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?4. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:5. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?6. Atomsko jezgro čine:7. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:8. Električni potencijal se mjeri jedinicom:9. Koja je bitna karakteristika zvučnika?10. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?11. VHF se obično širi kao:12. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:13. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?14. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?15. Jedinica za mjerenje frekvencije je:16. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?17. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:18. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?19. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?20. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?21. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:22. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:23. Jedinica za električnu snagu je:24. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:25. Jedinica za induktivnost je:26. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:27. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?28. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:29. Jedinica za kapacitet je:30. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?Previous Next