foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 32 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?2. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:3. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?4. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?5. Skraćenica RX znači:6. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?7. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?8. Kratica koja znači „Smanji snagu predajnika“ je:9. Skraćenica RST znači:10. Skraćenica TX znači:11. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?12. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:13. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:14. Šta je IARU?15. Šta su telekomunikacije?16. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?17. WPX prefiks pozivnog znaka E70ABC je:18. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?19. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?20. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:21. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?22. Koji od sljedećih prefiksa pripada Australiji?23. Koji se frekventni opseg označava skraćenicom HF?24. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:25. Šta je HAM SPIRIT?Previous Next

PLAN DX EKSPEDICIJA

dxworld