foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 32 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?2. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?3. Koji se frekventni opseg označava skraćenicom HF?4. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?5. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?6. Skraćenica TX znači:7. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?8. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?9. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?10. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?11. Šta su telekomunikacije?12. Skraćenica RST znači:13. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:14. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?15. WPX prefiks pozivnog znaka E70ABC je:16. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?17. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?18. Skraćenica RX znači:19. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?20. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?21. Šta je IARU?22. Koji od sljedećih prefiksa pripada Australiji?23. Kratica koja znači „Smanji snagu predajnika“ je:24. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?25. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:Previous Next

PLAN DX EKSPEDICIJA

dxworld