foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 32 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?2. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?3. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?4. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?5. Kratica koja znači „Smanji snagu predajnika“ je:6. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?7. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?8. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?9. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?10. Skraćenica TX znači:11. Skraćenica RX znači:12. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:13. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?14. Koji se frekventni opseg označava skraćenicom HF?15. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?16. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:17. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?18. Koji od sljedećih prefiksa pripada Australiji?19. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?20. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?21. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:22. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?23. WPX prefiks pozivnog znaka E70ABC je:24. Skraćenica RST znači:25. Šta su telekomunikacije?Previous Next