foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?2. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?3. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?4. Skraćenica RX znači:5. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?6. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:7. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?8. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?9. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?10. Šta je IARU?11. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?12. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?13. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?14. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?15. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?16. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?17. Šta su telekomunikacije?18. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?19. Skraćenica RST znači:20. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:User Details