foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?2. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:3. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?4. Šta je HAM SPIRIT?5. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?6. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?7. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?8. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?9. Skraćenica RST znači:10. Šta su telekomunikacije?11. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?12. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?13. Šta je IARU?14. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?15. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?16. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:17. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?18. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?19. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?20. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?User Details