foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:



2. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?



3. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?



4. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?



5. Skraćenica RX znači:



6. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?



7. Šta je HAM SPIRIT?



8. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?



9. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?



10. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?



11. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?



12. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?



13. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?



14. Šta je IARU?



15. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?



16. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?



17. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:



18. Šta su telekomunikacije?



19. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?



20. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?



User Details