foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?2. Šta su telekomunikacije?3. Šta je IARU?4. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?5. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?6. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?7. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?8. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?9. Skraćenica RX znači:10. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:11. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?12. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?13. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:14. Šta je HAM SPIRIT?15. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?16. Skraćenica RST znači:17. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?18. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?19. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:20. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?User Details