foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

towerlRepetitor R2 Leotar je najužniji magistralni repetitor u mreži VHF repetitora Saveza radio-amatera Republike Srpske. Ovaj repetitor je u funkciji od 1991. godine i do danas je aktivan uz veoma male prekide. Repetitor je lociran na vrhu planine Leotar, 4km sjeverno od Trebinje. Leotar je sa 1228m asl. veoma dominantna kota u odnosu na šire okruženje. Zona servisa repetitora je veoma neujednačena, kreće se u rasponu 70 km prema sjeveroistoku, gdje se nalaze veliki planinski masivi Golije, Volujaka,Maglića i Zelengore, oko 120 km prema sjeveru i istoku, te preko 150 km prema sjeverozapadu i preko 250km prema zapadu i jugozapadu. RS Leotar, gdje se nalazi repetitor R2, je veoma opterećena kota sa mnoštvom difuznih predajnika što povremeno zna ometati rad R2.

 leotarzonamapa600

Mapa zone servisa magistralnog repetitora R2 Leotar

R0 R2 TB
Položaj repetitora R0 i R2 u odnosu na Trebinje

antena r2
Položaj antene repetitora R2 na objektu RS Leotar do kraja 2011. godine

kontejner leotar
Repetitor  i antena od 2012. godine smješteni u klupski kontejner

R2 oprema
Oprema: repetitor Motorola R100 i Duplexer IK_Telecom DPRE4-6VVL

R2dpx
Duplexer IK-Telecom, model DPRE4-6VL (Bp-Br)
 

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Marka i tip repetitora: Mortorola R100
 • Snaga TX : 25W
 • Osjetljivost RX : 0.22uV / 12dB SINAD
 • Skvelč : 0.25uV
 • Antenski sistem: Hustler G7-144 (6dBd)
 • Duplexer : BpBr IK-Telecom DPRE4-6V
 • ID : govorna identifikacija + cw
 • Nadmorska visina kote 1228m asl.
 • Lokator: JN92er
 • Odgovorno lice: Zoran A. - E73S
 • Vlasnik: Savez radio-amatera Republike Srpske
Napomena: Preko Echolink noda E73DPR-R (nod nr 236094) repetitor R2 Leotar je stalno dostupan na Echolink mreži.