foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?2. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:3. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?4. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?5. Kojim se slovom označava električni napon?6. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:7. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:8. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?9. Koja je od navedenih materija provodnik?10. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?11. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?12. Od čega zavisi efikasnost antene?13. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:14. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?15. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?16. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:17. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?18. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?19. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
20. Koju ulogu ima transformator u napajanju?21. Jedinica za induktivnost je:22. Kako se naziva jedinica za induktivnost?23. Električna struja nastaje pod uticajem:24. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?25. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:26. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?27. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:28. Električna struja nastaje pod uticajem:29. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:30. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?31. Jedinica za mjerenje frekvencije je:32. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?33. Koja je od navedenih materija izolator?34. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?35. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?36. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?37. Mjerna jedinica [W] označava električnu:38. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:39. Šta je radio predajnik?40. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:41. Kojim slovom označavamo električnu struju?42. Električni potencijal se mjeri jedinicom:43. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?44. Međusobno povezani atomi nazivaju se:45. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:Previous Next
User Details