foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?2. Princip rada transformatora se zasniva na:3. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?4. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?5. Električni dipol je:6. Mjerna jedinica [W] označava električnu:7. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:8. Jedinica za kapacitet je:9. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
10. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?11. Jedinica za induktivnost je:12. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?13. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:14. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:15. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?16. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?17. Jedinica za mjerenje frekvencije je:18. Koja je od navedenih materija provodnik?19. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?20. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:21. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:22. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?23. Jedinica za električnu snagu je:24. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?25. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?26. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?27. U svrhu prijema radio signala antena:28. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:29. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?30. Koja je bitna karakteristika zvučnika?31. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:32. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:33. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:34. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?35. Električna struja nastaje pod uticajem:36. Prijemnik ima dobru osjetljivost:37. Atomsko jezgro čine:38. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?39. Koju ulogu ima transformator u napajanju?40. Predajne i prijemne karakteristike jedne antene su:41. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?42. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?43. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:44. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?45. Za metale je karakteristično da:Previous Next
User Details