foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?2. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?3. Jedinica za induktivnost je:4. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?5. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?6. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?7. Koju ulogu ima transformator u napajanju?8. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?9. Električna struja nastaje pod uticajem:10. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:11. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?12. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?13. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:14. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:15. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?16. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:17. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:18. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?19. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?20. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:21. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?22. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?23. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?24. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?25. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?26. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?27. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?28. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?29. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?30. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?31. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?32. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?33. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:34. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?35. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?36. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:37. Od čega zavisi efikasnost antene?38. Mjerna jedinica [W] označava električnu:39. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?40. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:41. Za metale je karakteristično da:42. Šta je to vještačka antena?43. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 944. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?45. Jedinica za kapacitet je:Previous Next
User Details