foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Jedinica za induktivnost je:2. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:3. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:4. Atomsko jezgro čine:5. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?6. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?7. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
8. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:9. Koju ulogu ima transformator u napajanju?10. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:11. Mjerna jedinica [W] označava električnu:12. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?13. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:14. Kako se naziva jedinica za induktivnost?15. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?16. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?17. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?18. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?19. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:20. Kojim se slovom označava električni napon?21. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?22. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?23. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?24. Električna struja nastaje pod uticajem:25. Jedinica za električnu snagu je:26. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?27. VHF se obično širi kao:28. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?29. Kojim slovom označavamo električnu struju?30. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:31. Električna struja nastaje pod uticajem:32. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:33. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?34. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?35. Selektivnost prijemnika je dobra:36. Refleksija 0 znači:37. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:38. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?39. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 940. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?41. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?42. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?43. Električni dipol je:44. Međusobno povezani atomi nazivaju se:45. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?Previous Next
User Details