foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

towerlRepetitor R0 Trebinje, E79WTB je aktivan od 1992. godine. Repetitor je lociran na brdu Hum, 4km južno od centra Trebinja. Brdo Hum sa 401m asl. dominira u pravcu sjevero-zapada, tj. dolinom Popovog polja i Trebinjske šume, gdje zbog geografske konfiguracije terena magistralni repetitor R2 Leotar nema dovoljno kvalitetnu zonu servisa. RO Trebinje je repetitor lokalnog karaktera i u nadležnosti je Kluba.

 

r0mapa2
Mapa zone servisa lokalnog repetitora R0 Trebinje

e79wtb 2017 4
Pogled na lokaciju, antenski stub - cijev i antenu Sirtel SA-202A  (lijevo)

e79wtb 2017 2
Repetitor R0 Trebinje, Motorola RX-GM350 / TX-M110 ( made by E73S ), duplexr Wacom WP-637

e79wtb 2017 1
Repetitor R0 Trebinje, Motorola RX-GM350 / TX-M110 ( made by E73S ), duplexr Wacom WP-637

e79wtb 2017 6
Repetitor R0 Trebinje - ormar sa opremom

e79wtb 2017 8
Pogled "ispod poklopca" na repetitor R0 Trebinje

r0hum 5
Pogled sa pozicije lokalnog repetitora R0 prema Trebinju

R0 Ttrebinje1 600
Položaj R0 Trebinje u odnosu na Grad Trebinje


Osnovne tehničke karakteristike:

 • Marka i tip repetitora: Motorola RX-GM350 / TX-M110, made by Zoran, E73S
 • Snaga TX : 5W
 • Osjetljivost RX : 0.3uV / 12dB SINAD
 • Skvelč : 0.3uV
 • Antenski sistem: Diamond F23H
 • Pojačanje antene: 7.8dB
 • Duplexer : Wacom WP-637
 • ID : govorna identifikacija + cw
 • Nadmorska visina kote 401m asl.
 • Lokator: JN92DQ (JN92DQ86xn)
 • Odgovorno lice - operator: Zoran A. - E73S
 • Vlasnik: Radio klub "Trebinje" - Trebinje