foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

Da bi rad na daljinu opremom u PPS Tuli bio kvalitetan i komotan tehnički je trebalo obezbjediti pored mnogo on/off automatike i preklapanje antena u zavisnosti od banda na kome se odvija aktivnost. Kao i 99% radio klubova tako ni naš Klub nema sredstava da bi smo kupovali fabrikovanu pomoćnu opremu. Pretraživanjem po Internetu našao sam nekoliko rješenja, koja jse uglavnom zasnivaju na istom principu, a tu i nema mnogo šta da se izmišlja. U zavisnosti od tipa radio-uređaja potrebno je određeni digitalni ili analogni signal koji nudi stanica prevesti u oblik koji nam može obezbjediti da se prema izabranom bandu na stanici izabere odgovarajuća radna antena. Kako se u našem slučaju radi o YAESU FT-897 i FT-950 koje imaju BCD band kod izlazni port  za upravljanje eksternom opremom, odlučio sam se da sagradim band dekoder za KT opsege prema već poznatoj koncepciji sa IC CD4028, kolo bcd u dekadni dekoder i  UDN2981, kolo za pogon releja. Ali, odmah  se počela po glavi motati ideja da bi taj interfejs trebao imati i mogućnost ručnog biranja antena. Prosto rješenje sam ubrzo našao u mehaničkom BCD enkoderu sa deset položaja kojim bi se obezbjedilo ručno adresiranje postojećih ulaza na kolu CD4028. U međuvremenu sam se prisjetio jednog kola iz eksperimenata iz rane mladosti, a u pitanju je CD4510 koji ima dvije interesantne BCD funkcije. Jedna je da se na izlazu dobije BCD kod koji se ručno zada na BCD preselektoru, a druga je UP/DWN funkcija, koja omogućava da se na izlazu izabere BCD kod preko tastera za UP/DWN. Sve je iz glave stavljeno papir i dobio sam zamišljeno. Kako sam na osnovu šeme, koju nisam isprobao eksperimentalno, naopravio PCB, pojavili su se manji problemi i nedostaci u šemi, ali ubrzo je i to otklonjeno i uređaj je profunkcionisao. Funkcija sa ručnim UP/DWN biranjem banda se ispostavila kao suvišna i nepraktična jer se svaki put u ovom modu, kada nestane napajanja uređaja,  kreće sa biranjem od početnog izlaza (AUX), tako da sam u šemi koju vidite izbacio taj mod rada.
Za razliku od ponuđenih rješenja sa Intrneta gdje se upravljanje relejima vrši preko tranzistora sa otvorenim kolektorom, a to znači da releji imaju zajedniči plus, a preko kolektora tranzistora se upravlja masom, u mojoj varijanti je logika obrnuta, masa releja je zajednička  i na releje je potrebno dovesti plus napon za upravljanje. Iz tog razloga sam upotrebio IC UDN2981 sa otvorenim emitorom na tranzistorima.
Uz "malo gimnastike" moguće je bilo obuhvatiti i UKT bandove, ali za sada sam se zadržao na KT.
Uređaj sam sagradio u par verzija i primjeraka, od kojih se jedan već duže vrijeme aktivno koristimo na opremi u  PPS Tuli. Funkcija ručnog selektovanja antena je ovdje odmah došla do izražaja, jer pored stanice koja se koristi za rad sa daljinskim upravljanjem, nalazi se i stari dobri Kenwood TS-940 koji se povremeno koristi i prebacivanjem selektora u ručni režim moguće je koristiti i ovaj uređaj na sa istim antenama, naravno uz još jedno dodatno preklapanje na za izbor uređaja koji će se trenutno koristiti.
U međuvremenu se rodila i ideja da bi bilo ponekad zgodno da se za RX i TX koriste različite antene, a to uz malo dorade može obezbjediti ovaj uređaj. Šema je već modifikovana ali još nije testirana pa da vas ne bih doveo u problem još će malo sačekati na objavu.
PCB koju sam radio za ovaj svoj prototip je dvostrana i fabrikovana, sa je ovdje neću prikazati, ali može se vidjeti na slikama sagrađenog uređaja. Nadam se da ću uskoro završiti projektovanje nove PCB sa novim mogućnostima, kao što sam već spomenuo,a onda će PCB biti dostupna za potencijalne graditelje.


YAESU BAND DECODER BY E73S 600 pxZa uvećani prikaz šemu prevucite u novi prozor u vašem browseru

yaesu band decoder by e73s 1a
Pogled na sagrađeni  YAESU band dekoder

yaesu band decoder by e73s 2
Eksperimentalna faza (testiranje)

yaesu band decoder by e73s 2a
Pogled na donju stranu PCB (vide se IC UDN2981)

Autor: Zoran, E73S