foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

Koaksijalni vod je od bakarne cevi Ø18/Ø16, a untrašnji vod od mesingane ili bakarne cevi Ø7 da bi se dobila impedansa od 50Ω.
Impedansa je određena obrascem:

Z=60 ln D/d ili Z=138.16 logD/d

gde je D unutrašnji prečnik spoljne cevi, a d spoljni prečnik unutrašnje cevi.


SWR1a
SWR2a

SWR3a

Mesingana cev Ø7mm se može naći u termostatima iz bojlera. Može da bude i pun materijal. Unutrašnji vod fiksiraju dva teflonska čepa.Na krajeve se leme N konektori.

Dužina bakarnih cevi tj. celog SWR metra nije kritična i treba da bude tolika da instrumenti i dugme sa skalom mogu da stanu na prednju ploču.
Sprežnjaci su napravljeni od žice Ø1.3mm koja može da bude posrebrena kao i sve ostalo ali ne mora. Ta žica je savijena kao što je na crtežu prikazano i u slaboj je sprezi sa glavnim vodom kroz žljeb dužine 40mm i širine 4mm. Na cevi su napravljena dva žljeba, jedan sa gornje i jedan sa donje strane, tj jedan za PWR i jedan za SWR. Završni otpornici na sprežnjacima su od 90Ω i oni služe da ne bi došlo do pojave stojećih talasa na njima. Njihova vrednost zavisi od samog sprežnjaka i mora da bude istog otpora kao i impedansa sprežnjaka. Ona se u praksi kreće između 50 i 150Ω a tačna veličina se određuje tako što se umesto njih postavi mali trimer potenciometar i pri dovoljnoj pobudi i opterećenju od 50Ω isti podesi na minimum pokazivanja SWRa. Snaga ovih otpornika treba da je bar 0.5W i moraju biti neinduktivni. Sve mora da bude što simetričnije postavljeno.
Ako se oblik sprežnjaka iskopira dovoljno tačno kao što je na crtežu, otpori od 90Ω će biti dobri bez daljeg eksperimentisanja.

SWR5a

SWR6a
 
Diode su prema preporuci S53MV BAT62-03W u minijaturnom kućištu SOD-323 jer idu visoko (10GHz), imaju linearnu karakteristiku, mali prag i trpe 40V inverznog napona. Sa njima će SWR metar dobro raditi i na 432MHz. Za nuždu će poslužiti i AA121 ili neka druga koja ima mali prag i ide visoko.
Posle dioda se postavljaju mali blokovi od 1nF, provodni ili neki drugi i iza njih otpori od 1koma koji štite diode od eventualno prevelike struje. Vodovi naravno treba da su što kraći.
Naponi se posle vode na dva trimer poteciometra za simetrizaciju, pa na dvostruki potenciometar za setovanje i konačno na instrumente. Dvostruki poteonciometar treba da je sa što manjim razlikama tj neravnomernostima u nanetom otpornom sloju i ukupnom otporu.
Podešavanje:
Na izlaz priključiti veštačko opterećenje od 50Ω ili antenu sa malim SWRom.
Postaviti trimere za simetrizaciju na polovinu.
Pri punoj snazi (minimum preko 300W) ili snazi na kojoj će raditi, potenciometrom setovati instrumente da POWER ide do kraja skale.
Okrenuti SWR POWER metar tako da se zamene izlaz i ulaz i proveriti da li je pokazivanje simetrično. Sad bi u idealnom slučaju SWR trebao da bude na kraju skale, a
POWER na otklonu na kome je bio SWR.
Korigovati pokazivanje trimer potenciometrima.
To uraditi više puta dok se ne dobije simetrija. Ako sa trimerima ne može da se izvuče simetrija u pokazivanju mogu da se malo koriguju položaji sprežnjaka (bliže – dalje) ali oprezno.
Kutija je od Al lima debljine 2.5mm i skalapa se iz dva dela. Prednja strana (i bočne) je savijena u obliku slova U i na nju se montiraju svi delovi SWR POWER metra. Tek posle podešavanja se nabacuje i donji tj gornji deo koji je isto u obliku slova U, kao korice od male debele knjige .
Ovaj SWR POWER metar je predviđen za veće snage i isproban je na maks 2kW na 144MHz.
Minimum snage za tačno očitavanje SWRa je oko 250W na 144MHz.
Na višim frekvencijama nisam imao priliku da ga testiram, a potrebna snaga je naravno manja.

SWR4a

 

Baždarenje instrumenata SWR – POWER metra
(SWR-1)
SWR K= 100 x --------------
(SWR+1)

Primer:

SWR=3
(3-1)
SWR K = 100 x ---------- = 50% skale instrumenta.
(3+1)

PWR
U=100image003gde je P odnos snage u odnosu na maksimalnu na kraju skale.

Primer:

P=0,5 tj 50%
U=100 image005= 100 · 0,707 = 70,7% skale instrumenta.

 

P=0,5 tj 50%
U=100= 100 · 0,707 = 70,7% skale instrumenta.

SWR % skale
1.0 0
1.1 4.76
1.2 9.09
1.3 13.0
1.4 16.7
1.5 20.0
2.0 33.3
2.5 42.9
3.0 50.0
5.0 66.7
10 81.8
∞ 100

Snaga baždarena do 2 (na primer 200W ili 2kW)

PWR % skale
0 0
0.05 15.8
0.1 22.4
0.2 31.6
0.3 38.7
0.4 44.7
0.5 50.0
0.6 54.7
0.7 59.2
0.8 63.2
0.9 67.1
1.0 70.7
1.2 77.5
1.4 83.7
1.6 89.4
1.8 94.9
2.0 100


Za baždarenje do 1 (1kW ili 100W) treba cifre u koloni PWR podeliti sa dva.

Želim vam uspeh u gradnji!

73! Miška YU7MS